fbpx

No products in the cart.

No products in the cart.

1. Odată plasată o comandă și achitat prețul aferent produselor, nu beneficiați de un drept de retragere din contractul de vânzare încheiat și nu veți putea anula comanda, respectiv nu aveți dreptul la a vi se rambursa suma achitată în urma returnării produselor achiziționate.

2 . Confirmați în mod expres că ați luat cunoştinţă de și că sunteți de acord cu faptul că vă pierdeți dreptul la retragere ulterior plasării comenzii și achitării prețului aferent conținutului digital care nu este livrat pe un suport material, un bilet pentru un eveniment care va avea loc, online sau fizic, precum și după executarea completă a contractului de prestări servicii, în cazul în achiziționării de servicii digitale.

3. Un bilet online cumpărat la un eveniment care a fost amânat (ca data și/sau ca ora) sau căruia i s-a modificat locația sau a avut modificări de artiști, invitați ori altele asemenea, ori la un eveniment care a fost anulat, se poate returna doar în următoarele condiții:

  1. Veți trimite o solicitare de retur pe adresa noastră de e-mail iunieta.sandu@gmail.com, iar contravaloarea biletului o vom restitui în contul din care a fost achitat, în 14 zile lucrătoare după noua dată la care evenimentul va avea loc.

4. Conform art. VIII din O.U.G. nr. 174/2020: „(1)Prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru evenimentele şi activităţile culturale, festivalurile şi proiecţiile cinematografice ce urmau a fi susţinute pe perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autorităţile competente, urmează să se aplice următoarele reguli:

a. în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Termenul de aducere la cunoştinţa publicului a datei reprogramării evenimentului sau festivalului este de maximum 6 luni de la data încetării perioadei de suspendare a dreptului de organizare a evenimentelor şi festivalurilor;

b. în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator;

c. în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii până la epuizarea termenului prevăzut la lit. a), organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului în termen de 90 de zile calculat din ultima zi a termenului de reprogramare.

Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de 30 de zile cumpărătorului de bilete, pentru a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la alin. (1) lit. b). După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediţia reprogramată a evenimentului sau festivalului”